Privacy statement

De website HuidNL.com (hierna: ‘Website’) heeft als doel om de informatievoorziening en -uitwisseling over huidaandoeningen te bevorderen. Hieronder wordt verstaan informatie over huidaandoeningen, behandelmogelijkheden, behandelaren, patiëntenorganisaties en aan het onderwerp huidaandoeningen gelieerde thema’s. Met behulp van de Website worden kennis en informatie gedeeld. De bescherming van de privacy van de gebruikers is daarbij voor Huidpatiënten Nederland van zeer groot belang.

In deze privacyverklaring informeert Huidpatiënten Nederland u over het gebruik van uw persoonsgegevens op de Website, de privacy-instellingen en de wijze waarop de persoonsgegevens en de privacy van de gebruikers in het algemeen wordt beschermd. 

Verantwoordelijke
Ten aanzien van het bewaken van de privacy van gebruikers van de Website is Huidpatiënten Nederland, gevestigd Richterlaan 62, 3431 AK Nieuwegein de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerkt Huidpatiënten Nederland op de website Huidnl.com
Persoonsgegevens
Huidpatiënten Nederland verwerkt op de website Huidnl.com geen persoonsgegevens. Gebruikers van de website hoeven zich niet te registreren om toegang te krijgen tot onderdelen van de website.

Aanmelding/registratie voor evenementen
Gebruikers die zich via de Website aanmelden/ registreren voor evenementen die via de Website worden aangekondigd, vallen onder het privacybeleid van de betreffende organiserende organisatie.

Zoekgedrag en gebruiksgegevens
Op de Website verzamelt Huidpatiënten Nederland gegevens met betrekking tot uw (zoek)gedrag op en gebruik van de Website en de daarop aangeboden informatie. Huidpatiënten Nederland kan hiervoor gebruik maken van cookies of IP-adressen. De gegevens (inclusief uw IP-adres) worden uitsluitend gebruikt voor algemene statistische doeleinden om een beter beeld te krijgen van het gebruik van de Website en onze dienstverlening. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie bezoekers te identificeren.

Verstrekken van gegevens aan derden
Huidpatiënten Nederland verstrekt geen informatie over bezoekers/ gebruikers van de website aan derden, tenzij zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling is gehouden. 

Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van uw persoonsgegevens legt Huidpatiënten Nederland passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit het gebruik van secure socket layer (SSL) encryptie. Het beheer van de Website wordt uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen ISO/IEC 27001.

Ofschoon Huidpatiënten Nederland ter bescherming van uw persoonsgegevens de uiterste zorg nastreeft, kan zij er niet voor instaan dat derden geen misbruik zullen maken van uw persoonsgegeven dan wel niet anderszins uw persoonsgegevens onrechtmatig zullen gebruiken. Het gebruik van de Website is volledig voor uw eigen risico.

Technisch onderhoud en beheer
Het technisch onderhoud en beheer van deze website wordt uitgevoerd door Bratpack b.v.. De afspraken tussen Huidpatiënten Nederland en Bratpack B.V. met betrekking tot privacybeleid zijn vastgelegd in een gebruikersovereenkomst.

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Huidpatiënten Nederland adviseert u regelmatig deze Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. De laatste aanpassing heeft plaatsgevonden in augustus 2018

Vragen privacy statement