Samen bouwen aan Participatie ofwel Gewoon Meedoen.

Samen Bouwen aan Participatie (SBP) is een beweging van patiëntenorganisaties die chronisch zieke mensen belangeloos ondersteuning en praktische zelfmanagementtools biedt. Doel is om volwaardig te kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij, door passend en op maat ieders persoonlijke kwaliteiten en talenten in te zetten in de maatschappij. Dat resulteert in een beter herstel, verlaagt de zorgkosten, creëert een natuurlijke voedingsbodem voor inclusie en innovatie en biedt bovenal perspectief op een goed en betekenisvol leven.

Het initiatief wordt gesubsidieerd door ZonMw en penvoerder is de Vereniging van Mensen met Brandwonden. De meeste mensen die deels arbeidsgeschikt zijn en geen (vrijwilligers)werk hebben, willen én kunnen gewoon meedoen in de samenleving. Ze krijgen alleen niet altijd de kans en mogelijkheden om hun talent en kwaliteiten in te zetten. SBP zegt ‘Gewoon Doen’. Patiëntenorganisaties, werkgevers en overheden hebben elkaar in deze tijd hard nodig en nú is het moment om van elkaars expertise gebruik te maken!

Terugkerende vraag is continue wat wil, kan en mag iemand? SBP is alert, volgt de maatschappelijke ontwikkelingen, neemt deel aan relevante bijeenkomsten, gaat in dialoog en investeert in relaties. SBP is lid van diverse denktanks in de (na)zorg en werkt intensief samen met de brede achterban en professionele organisaties. Iedere partij die met SBP mee bouwt, dagen ze uit om onconventionele mogelijkheden te creëren en te delen.
Dit initiatief sluit goed aan bij de visie die de gezamenlijke huid- en haarpatiëntenorganisaties met HuidNederland hebben ontwikkeld en waarvan participatie op alle gebieden een belangrijk onderdeel is. Bent u benieuwd wat dit voor uw achterban en uw (patiënten)organisatie kan betekenen en hoe u samen kunt bouwen aan participatie?

Voor meer informatie kunt u bellen of een mail zenden naar contact@samenbouwenaanparticipatie.nl.

Zie voor een uitleg over de verdere ontwikkeling van het platform in 2020-2021:

https://www.youtube.com/watch?v=E40hUEnVT3w

of bezoek de website met de participatie-instrumenten

https://samenbouwenaanparticipatie.nl/