Hoe gaat het met je? Doe de test!

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief dat laat zien waar goede zorg om draait. Juist nu er veel in de zorg verandert. Door de online vragenlijst in te vullen, breng je in beeld wat voor jou belangrijk is. De vragen gaan over jouw persoonlijke situatie, jouw mogelijkheden en beperkingen. Hoe jij je gezondheid ervaart en hoe je de zorg en leefomgeving waardeert. Deze website is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland.

Wat er toe doet helpt je duidelijk te maken wat voor jou belangrijk is in jouw leven. Dat doe je door vier vragen te beantwoorden. Deze website is een initiatief van de Harteraad, maar niet alleen gericht op mensen met een hart- of vaataandoening.

Heb je behoefte aan meer informatie of ondersteuning? Lees dan in het stappenplan psychosociale zorg wat je kunt doen.